תמונות

ברונו לאבאדיה חוגג עם אנשי הספסל: &"(רויטרס)