תמונות

סליחה, תקלה. מימין טאיי-יונג ההמום. האם במרכז (gettyimages)