תמונות

ניסיון פיגוע יריחו צילום: יהושע שטראוס, סוכנות תצפית