תמונות

גם הוא יודע - השנה הוא חייב ללכת עד הסוף. לאסו (gettyimages)