תמונות

הנה הוא בדאנק שייכנס למהלכי השבוע (אלן שיבר)