תמונות

שיוט מדליות ויופי של ניקוד לקראת ריו. צוברי (איגוד השייט)