תמונות

מה שיבק מכין לי-ם? (עודד קרני, מנהלת הליגה)