תמונות

בנין. דאבור מצטרף לחבורה מצומצמת (אלן שיבר)