תמונות

בניון. ימצא קבוצה אחרת בספרד? (gettyimages)