תמונות

שאלת תלמיד לבית היהודי - אני בן לשני אבות ולא מתנצל צילום: בן רבסקי