תמונות

מליקסון על הקרקע. ניסיונות להכשירו (אלעד ירקון)