תמונות

כיאל מול צפון אירלנד. נועלים את הקמפיין במשחק ביתי מולם