תמונות

כתובות נאצה בגבעת התחמושת צילום: רפאל הלצר, גבעת התחמושת