תמונות

יבוריאן ואבו זייד מברכים את גלבאן (משה חרמון)