תמונות

המאמנים מתחלפי, הרופא נשאר (מתוך האתר של מרק רוסנובסקי)