תמונות

רוט ודאנסטון. חולון רוצה ניצחון חוץ (משה חרמון)