תמונות

להם, אוזיל ושווינשטייגר. הנבחרת שנתנה רביעיות לאנגליה וארגנטינה (ר