תמונות

אירוע ערוץ 10 יעקב איילון צילום: אלעד דיין