תמונות

ולהפועל יש ורמוט, זה כל ההבדל (צילום: אלן שיבר)