תמונות

בגדי נשים ודגלים כתומים. שוק התקווה מוכן לגמר הגביע (קובי אליהו)