תמונות

זה שנשאר וזה שיורד לפני העליה צפונה (אלן שיבר)