תמונות

שחקני אשקלון. מקווים להמשיך בקו העליה (אלעד ירקון)