תמונות

הודעות, נדג ובעד החייל היורה צילום: רויטרס