תמונות

הארדן. הגיע לעבודה בחצי הראשון (gettyimages)