תמונות

ספר הדגים של סהר רפאל - כריכת הספר צילום: אייל גוטמן