תמונות

אולי הביקורת כלפיו מוגזמת. פאקו (צילום: אלן שיבר)