תמונות

אוזן עוצר את חמו שמחליק על הגחון (מור שאולי)