תמונות

שומר על אופטימיות. רן (עפרה פרידמן, איגוד הטניס)