תמונות

בית ספר באשדוד צילום: פבל טולצינסקי, מקומון 'המגזין'