תמונות

מרינה מאקסימיליאן בלומין ושוחט משיקים ממב ושוחט צילום: ראובן שניידר