תמונות

ונסה אלוש בריתה אשר סמיוני צילום: יגאל לוי