תמונות

עוד קרב אחד והספרס עוברים הלאה. איך הת'אנדר יגיבו? (gettyimages)