תמונות

מייקל דגלאס בישראל יוני 14 צילום: פרס בראשית