תמונות

"יש לנו עומק ושחקנים שיכולים לשנות משחק" (צילום: עודד קר