תמונות

הקישור החזק של רוסיה. שירוקוב וזיריאנוב (gettyimages)