תמונות

השמשה המנופצת של אוטובוס האוהדים (עמית מצפה)