תמונות

הגרעון באופק, אבל מכירה עדיין אין. דמארי (אלן שיבר)