תמונות

ברנע. הציל את הישראלים מיום חלש (gettyimages)