תמונות

יכול לחייך, אבל לא יותר מדי. שאבו (אלן שיבר)