תמונות

ימפולסקי (משמאל). מתקרב לחתימה בקבוצה האם (משה חרמון)