תמונות

לא היה עם הקבוצה בשבוע וחצי האחרונים ועדיין ניצח (אלן שיבר)