תמונות

הספרדית, לא יותר מיצאנית כשרונות. קאסורלה בארסנל (gettyimages)