תמונות

תאונה בקרקס מדרנו צילום: טכנאי התאורה של הקרקס גדי מירקוס