תמונות

אפשר לבקש מהם לשחק הגנה? ווימס וגאודלוק (אלן שיבר)