תמונות

ילדיה של תמר נאמן גולן עושים ניסוי צילום: תומר ושחר צלמים