תמונות

מזרחי ופדרמן. דנים בנוגע לעתיד הקבוצה (אור שפונדר)