תמונות

ראובן עטר ושלומי דורה. חלוקים בדעתם אם התיקו משקף או לא (שי לוי)