תמונות

פארמר וגלינארי. שניהם יחזרו לארה&"ב (משה חרמון)