תמונות

גלבאן. מקדמה טובה לגומלין (קובי אליהו, וואלה)