תמונות

אירועי סוכות, תיאטרון אספלט צילום: ארכיון רשות הטבע והגנים